Blust na gemiddeld 22 seconden!

De revolutionaire
schoorsteen brandblusser!

Eerste hulp bij een schoorsteenbrand.

Download hier alle informatie
over Chimfirestop.

DOWNLOADS

Net zo makkelijk als het als het afstrijken
van een lucifer.

Bescherm uw woning. Bescherm uw gezin.

Effectieve brandbestrijding.

Door de uitgekiende samenstelling van Chimfirestop wordt een zeer gevaarlijke situatie zoals een schoorsteenbrand snel, veilig en bovenal effectief geneutraliseerd. Direct na het activeren van de stick wordt uw rookkanaal gevuld met een gasmengsel dat effectief de zuurstof in uw kanaal vervangt. Hierdoor wordt de ontbrandigsdriehoek (brandstof, zuurstof en warmte) doorbroken. Zonder zuurstof heeft het vuur in het rookkanaal geen kans meer en dooft direct.

Chimfirestop is het ideale middel om uw woning en uw gezin te beschermen. Een schoorsteenbrand is een, van nature, zeer gevaarlijke situatie die enorm snel kan escaleren.

Ben de situatie snel de baas met Chimfirestop.

Bekijk hier de werking

In de Verenigde Staten al 40 jaar effectief tegen schoorsteenbrand.

Waarom ChimFireStop?

Snel

Snel

Chimfirestop blust een schoorsteenbrand in gemiddeld 22 seconden!

Door de uitgekiende bestanddelen in de ChimFireStop strijker heeft een schoorsteenbrand geen schijn van kans meer. Na het afstrijken produceert ChimFireStop een verstikkend gasmengsel waarmee de ontbrandingsdiehoek wordt doorbroken. Met het ontbreken van zuurstof dooft het vuur zeer snel:  gemiddeld al na 22 seconden!

Eenvoudig

Eenvoudig

Niet moeilijker dan het afstrijker van een lucifer!

Niet moeilijker dan het afstrijker van een lucifer! Sommige brandblusmiddelen hebben oefening nodig om goed tot hun recht te kunnen komen. De grote kracht van ChimFireStop is dat iedereen de handeling kan uitvoeren (kinderen uitgesloten) en er geen speciale handelingen voor nodig zijn. Iedereen die lucifers aangestreken krijgt, kan nu een schoorsteenbrand blussen!

Veilig

Veilig

Na activering doet ChimFireStop de rest!

Na activering doet ChimFireStop de rest!
Een open haard of houtkachel is leuk zolang het vuur een nut dient en geen gevaar oplevert. Een schoorsteenbrand is van nature een gevaarlijke situatie die zeer snel kan escaleren. Wanneer er bijvoorbeeld verborgen gebreken in uw rookkanaal zitten kan het vuur zich snel verspreiden door de rest van het huis. De situatie snel de baas met ChimFireStop.

Hoe werkt ChimFireStop?

Effectieve schoorsteenbrand bestrijding in drie stappen.

Stap 1

Stap 1:

Bel 112!

Bel onmiddelijk na het constateren van een schoorsteenbrand 112!
ChimFireStop is NIET een brandblusmiddel dat de professionele brandweer vervangt, bel daarom altijd meteen 112 en waarschuw anderen voor uw eigen veiligheid.

Stap 2

Stap 2:

Plaats de stick.

Een voorbereidt mens telt voor twee. Lees de handleiding nauwkeurig door, bijvoorbeeld na aanschaf. Dit is belangrijk, bij een brand heeft u misschien die tijd niet! Activeer ChimFireStop en plaats de stick NAAST het vuur.

Stap 3

Stap 3:

Blussen begint direct.

Door de samenstelling van de gassen die ontstaan door de ontbranding van ChimFireStop dooft de schoorsteenbrand gemiddeld al na 22 seconden!
Let op! Een schoorsteenbrand kan altijd opnieuw ontbranden, houdt daarom een extra ChimFireStop achter de hand! Bij grote schoorsteenkanalen raden we sterk aan 2 sticks op voorraad te hebben, omdat 1 stick wellicht niet genoeg is.